Jönsson bygger på Køge Kyst

Jönsson skal i totalentreprise opføre 45 individuelle boliger i størrelsen 85-150kvm, der opføres med særligt fokus på fællesskab mellem husets beboere. Aftalen er indgået med Billige Boliger A/S om at opføre de særlige boliger på Søndre Havn i Køge.

Udover boliger, så indeholder byggeriet et fælleshus, værksteder, væresteder, terrasser og haver, der understøtter visionen om fællesskab mellem beboerne. Det samlede byggeri rummer i alt 5.200kvm og 1.800kvm parkeringskælder.

Vigtigt for slutbrugerne, foreningen ”Fællesbyg Køge Kyst”, er fokus på tekniske og økonomisk forsvarlige og afprøvede løsninger – og ikke mindst medbestemmelse og dialog i byggeprocessen.

Om det siger vores direktør Thomas Normann: 

”Vi er i tæt samarbejde med projektets interessenter om at opføre et byggeri, der imødegår beboernes vision om boliger, der er funderet på fællesskab. Slutbrugernes organisering som forening stiller særlige krav til projektstyringen, hvor kommunikation og dialog med projektets mange interessenter er afgørende. Det er vi godt rustet til. Det er faktisk det, i kombination med byggeriets arkitektur og den særlige boform, der gør det til en rigtig spændende opgave”.

Beboerne forventes at flytte ind i begyndelsen af 2021.

Se flere aktuelle byggeprojekter her

Menu