Første spadestik taget på Køge Kyst

Den 2. september blev det første spadestik taget på det moderne byggefællesskab ”Fællesbyg Køge Kyst” – et alternativt boligprojekt til 85 mio. kr. Byggefællesskaber vinder især frem på Sjælland – og er en Maggi-terning af samarbejde på tværs af interessenter.

På Søndre Molevej i Køge summede det allerede af fællesskab, der blev taget første spadestik til Fællesbyg Køge Kyst mandag den 2. september. De 45 individuelle boliger med fælleshus, værksteder, væresteder, terrasser og haver, vidner om en ny trend – fællesbyggerier.

I Køge er i alt 30 familier gået sammen om projektet med en vision om at få et byggeri, der lægger op til fællesskab og med teknisk velafprøvede og økonomisk forsvarlige løsninger. De første beboere flytter ind primo 2021.

I både Tyskland og Holland har man oplevet en stigning af byggefællesskaber – en tendens, der nu har gjort sit indtog i og omkring hovedstaden, hvor der i øjeblikket bygges 20 moderne byggefællesskaber.

Efterspørgslen på boligbyggeri, der støtter op om mere fællesskab i dagligdagen sker selvom det enkelte individ fylder mere end nogensinde. Men også i en tid, hvor der er fokus på bæredygtighed, og hvor deleøkonomi er blevet til almindelig sund fornuft. Derfor er tendensen til flere bofællesskaber og deciderede byggefællesskaber også helt naturlig. Det er projektet Fællesbyg Køge Kyst, et godt eksempel på.

Thomas Normann, Adm. Direktør for Jönsson A/S kalder den nye byggetrend for ”en Maggi-terning af samarbejde”:

”Som entreprenør ønsker man altid en tidlig dialog og et tæt samarbejde med bygherre. Når det kommer til fællesbyggerier, bliver dialogen mere kompleks, fordi der er flere interessenter, der skal høres og informeres. Det stiller særlige krav til en stram og struktureret projektstyring. Som specialister i boligbyggeri er det netop kompleksiteten i samarbejdet og koblingen til den stramme projektstyring, der gør Køge Kyst projektet til en særlig spændende opgave for Jönsson som totalentreprenør. Man kan sige, at den komplekse interessenthåndtering, der er i et fællesbyggeri, er en Maggi-terning af samarbejde. De nye boliger i Køge, er et eksempel på et moderne byggefællesskab – et byggefælleskab, som Jönsson A/S, forventer at se flere af i fremtiden.”

Menu