Jönsson vinder BNS-projekt i NÆRHEDEN

Vi har fået totalentreprisen af Salamanderhusene i Hedehusenes højtprofilerede byudviklingskvarter NÆRHEDEN. Vi skal derfor færdiggøre de 21 rækkehuse og 18 etageboliger efter entreprenøren B. Nygaard Sørensen, gik konkurs i februar.

I konkurrence med to andre entreprenører har vi vundet færdiggørelsen af 39 boliger på parcel 5.4 i det nye byudviklingsområde NÆRHEDEN. Kontrakten på de i alt 4.231m2 er netop underskrevet og Jönsson kan glæde sig til at fortsætte opførelsen i totalentreprise.

”Vi har rigtig god erfaring og fine referencer indenfor denne type boligprojekter. Projektet vi overtager, er ca. 20% færdigt, og vi går nu på med krum hals og et godt overblik for at samle alle tråde og færdiggøre projektet, som det oprindelig er tænkt”, siger vores direktør Thomas Normann.

Direktør for Jönsson A/S, Thomas Normann

Parcel 5.4, hvor Salamanderhusene bygges, hører til stationskvarteret. Der opføres 21 rækkehuse i to etager og 18 lejligheder længst mod nord på parcellen. Bebyggelsen ligger i et område, hvor nærhed mellem mennesker og natur er sat i fokus, bl.a. med fælles køkkenhave og etablerede vandhuller, der skaber et grønt miljø til både mennesker og dyr. Området ligger tæt på indkøb, institutioner, sportsfaciliteter og offentlig transport, samtidig med at landskabet ligger lige uden for døren – et område bygget på kanten af landskab og byen.

Fakta om NÆRHEDEN
NÆRHEDEN er et kendt udviklingsprojekt og en gentænkning af forstaden i en moderne og bæredygtig version, hvor den moderne familie har alt, hvad de skal bruge ”lige i nærheden”.
– En ny form for forstad, der kombinerer byens tæthed, varierede arkitektur og byliv med forstadens grønne kvaliteter. Den nye bydel skal med attraktive boliger skabe en generel vækst i Hedehusene.

Menu