Ny kontrakt på rækkehuskvarter i Rødovre

Jönsson skal i totalentreprise opføre rækkehuse i IrmaByen i Rødovre – en ny bydel der etableres under visionen om en bæredygtig udvikling af området.

De 20 nye rækkehuse, som Jönsson skal opføre, bliver ejerboliger og inkluderer i alt 2.900 m2. Byggeriet påbegyndes i foråret 2020.

Bæredygtighed med fokus på holdbarhed
Projektet har afsæt i principperne fra Nordic Built Charter’s 10 punkter for bebyggede omgivelser, der sikrer et design med bæredygtige løsninger i et helhedskoncept. F.eks. får ejerboligerne facader i teglsten eller alu-beklædning, der kræver minimalt vedligehold og har en lang levetid.

”I medierne har man ikke så meget fokus på den form for bæredygtighed, der skabes med solide og afprøvede løsninger, og som sikrer minimalt vedligehold og lang holdbarhed. Sådan et byggeri er IrmaByen – Robust og vedligeholdsvenlig kvalitet, der er nem at vedligeholde. Et godt eksempel på, hvordan arkitektur, gennemtænkte løsninger og robuste materialer kan øge holdbarheden og dermed skabe et mere bæredygtigt byggeri”, siger Thomas Normann, Direktør i Jönsson Entreprise.

Fakta om IRMABYEN
IrmaByen er en del af den bæredygtige byudvikling, der er igangsat i forlængelse af visionerne fra Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014. Det bliver et blandet byområde med mangfoldighed og aktivitetsmuligheder for hele byen. Området er beliggende ved Korsdalsvej / Fjeldhammervej. Det har fået sit navn efter områdets vartegn: IRMAs gamle kafferisteribygning, et 38 meter højt tårn, der tidligere blev brugt til brænding, formaling og emballering af Irmas kaffeprodukter. IrmaByen bliver blandet byområde med forskellige typer af boliger, butikker, erhverv og grønne områder. ELF Development A/S, der er bygherre, har i samarbejde med Rødovre Kommune fået udarbejdet en designmanual, som ligger til grund for lokalplanen.

Menu