Digitalisering på Køge Kyst

På køgekyst er der fuld gang i elementmontagen. De første facadeelementer er nu monteret og de sidste monteres i indeværende uge. Fællesbyg projektet på Køge Kyst er et spændende og meget anderledes byggeri, hvor mange løsninger er fundet gennem digitaliseret samarbejde.

Fællesbyg Køge Kyst er et yderst komplekst byggeri. De 45 unika boliger giver mulighed for at nytænke processer og udtænke alternative tilgange. Udfordringer, har vi aldrig været bange for i Jönsson – og på Køge Kyst er vi kommet godt i mål med de udfordringer, der har ligget på vores vej indtil nu.

Digitalisering har vist sig at være løsningen og svaret på mange udfordringer, både hvad angår optimering og trouble shooting. At gå mere digitalt til værks er et strategisk ønske for Jönsson A/S, og på Køge Kyst har resultaterne været lovende.

For Jönsson er Køge Kyst et godt eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi kan optimere og forbedre processer i byggeriet og reducere fejl og som hjælper til en mere præcis dialog. I et tæt samarbejde med HD Lab, har vi optimeret de daglige arbejdsgange på projektet, styrket kommunikationen med projektets mange interessenter og lettet byggeprocessen til gavn for alle parter. I HD Lab har vi haft en samarbejdspartner, der med sine digitale værktøjer, nemt kan omsætte det digitale til praksis – og omvendt. De digitale værktøjer har været med til at gøre det komplekse byggeri på 5.000m2 til en overskuelig og håndterbar proces, sikre at projektet skrider frem efter tidsplanen og Jönssons egenproduktionen bare kører derud af!

”Jönsson udvikler sig generelt imod en stigende bæredygtighed og digitalisering i vores byggeprojekter. Vi tror på, at digitalisering vil være en afgørende differentieringsfaktor på fremtidens marked for moderne komplekst byggeri. Derfor vil vi i Jönsson være den digitale entreprenør, hvor digitalisering gør den afgørende forskel i samarbejdet med byggeriets interessenter. Moderne teknologi skal være med til at sikre en optimal og kosteffektiv byggeproces”, fortæller Thomas Normann, Adm. direktør i Jönsson Entreprise.

På Køge Kyst projektet har netop brugen af moderne teknologi været afgørende. Vi sender derfor en særlig tak til HD Lab, som har hjulpet os med vigtig projektsupport fra analyse til kvalitetssikring, gennem hele processen.

Menu