Rejsegilde på 20 rækkehuse i IRMABYEN

Grundet Corona-restriktioner måtte deltagerantallet begrænses, da der blev afholdt rejsegilde på Plantagerækkerne: 20 smukke rækkehuse i IRMABYEN.

At det blev Jönsson, der skulle bygge Plantagerækkerne var lidt en tilfældighed. Vi overtog projektet fra en tidligere totalentreprenør og satte det sidste præg på projektet i foråret 2020.

Bygherre ELF Development og Jönsson kender hinanden godt fra tidligere byggerier, da vi har bygget både ”Frimærket” og ”Amager Strandpark” sammen. Forventningsafstemningen i projektet faldt derfor hurtigt på plads.

I dag er Irmabyen ved at være udbygget og nu udestår kun byggefelt 19 (Plantagerækkerne) og byggefelt 20, før den nordlige ende af ”Irmabyen” står færdigt.

Komposit-konstruktion
Plantagerækkerne bygges med et stort tilvalgsprogram, og skal afleveres i to etaper med aflevering i april og maj måned 2021. Projektet er sammensat af hele tre forskellige råhus-materialer. Lejlighedsskel udføres i Silkablokke, som er et kalk- sandstensprodukt. Facader, gavle og indvendige vægge udføres i traditionel porebeton og huldæk er udført i beton.

Komposit-konstruktionen har udfordret den gænge opfattelse af, at et råhus langt hen ad vejen rejses af ét montagesjak. Det har ikke været tilfældet på Plantagerækkerne, hvor vi har tre forskellige montagesjak på henholdsvis. silka-vægge, porebeton-vægge og på huldæk.

AB Clausen forestår ingeniørprojekteringen og har underrådgivning på installationsdelen. Arkitema varetager arkitekt- og landskabsprojektet. Den udvendige færdiggørelse pågår frem til omkring årsskiftet.

Ingen resultater fundet.

Menu