100 DGNB GULD certificerede boliger til nyt stort byudviklingsprojekt i Odense

Et nyt, stort og spændende projekt i Odense gør, at vi hos Jönsson A/S for første gang trodser regionsgrænsen og påbegynder 100 boliger i nyt stort byudviklingsprojekt ved Odense.

8.908 kvadratmeter. 100 boliger. Etagebyggeri med tilhørende 200m2 fællesrum. Nedrivningsarbejdet er i fuld gang – i alt vil der i de kommende år blive bygget for omkring 1,0 mia. i Thors Have.

Vi har fået adgang til opførslen af 100 DGNB GULD-certificerede boliger i Odense V gennem vores moderkoncern Jensen Gruppen, der for nyligt solgte 100 boliger i Thors Have til Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB.

Moderne og bæredygtigt boligbyggeri
Byggeriet opføres med stort fokus på bæredygtighed, både hvad angår byggekomponenter, materialevalg og sociale aspekter, herunder trivsel.
Den bæredygtige tankegang inkluderer fokus på vedligeholdelse af bygningsmassen, som giver det samlede bygningsværk længere levetid. Materialevalget reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og sikrer en fornuftig økonomi i driftsfasen. Arkitektonisk udtrykkes bæredygtighed også i materialevalget og byggeriet certificeres til DGNB GULD.

Thomas Normann, CEO i Jönsson A/S, bekræfter den underskrevne aftale og betegner projektet som ”en uventet appelsin i Jönssons turban”:

”Det er første gang vi bygger så langt fra hovedstadsområdet, men vi var ikke i tvivl. Det er et super fint projekt som ligger lige til vores højreben – en fuldtræffer, der server ind til både vores kernekompetencer indenfor boliger og bæredygtigt byggeri. Det er selvfølgelig også derfor Jensen Gruppen har formidlet kontakten mellem os og bygherre. Et spændende bæredygtigt projekt, som vi glæder os meget til at opføre”.

Fakta om Thors have
Nyt byområde på 38.000 kvm. med offentlige funktioner, boliger og serviceerhverv. Projektet omfatter etablering af nærværende almene boliger på to af de i alt ni byggefelter. Boligerne er en del af Odense kommunes byudviklingsplan.

  • 72.000m2 grund.
  • 8.908m2 etageareal
  • 38.000 kvm. Boligbyggeri, 100 boliger
  • Etageboliger med fælleshus
  • Boligerne, som Jönsson skal opføre, er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Menu