Jönsson prækvalificeret til ny skøjtehal i Gladsaxe

Jönsson er prækvalificeret til opførsel af ny energivenlig skøjtehal til Gladsaxe Idrætscenter.
Gladsaxe kommune har godt gang i den grønne omstilling og har allerede sparet 50% CO2 på deres bygninger. Med en ny og mere energivenlig skøjtehal til erstatning for den gamle energitunge hal, vil kommunen sænke sit klimaaftryk yderligere.

Målet med den nye skøjtehal er at få skabt et nyt attraktivt og moderne skøjtemiljø i en bæredygtig og miljørigtig bygning, med lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger.

Da den gamle skøjtehal er nedslidt og energitung, har et flertal i Gladsaxe Byråd valgt at bygge en ny og mere klimavenlig skøjtehal. Den gamle hal skal genbruges til fritidsaktiviteter, som hverken kræver nedkøling eller opvarmning, så flere borgere får mulighed for at bevæge sig.

Projektet udbydes i totalentreprise i omvendt licitation, hvilket betyder, at tilbudsgivere konkurrerer på leverancens omfang og kvalitet m.m. indenfor én på forhånd fastlagt pris, og at tilbudsgiver både projekterer, opfører og idriftsætter byggeriet.

Placeringen af den nye hal skal ske ud fra et samlet by-strategisk perspektiv, så investeringen også understøtter en ønsket udvikling i det lokalområde, den ligger i.

Vi ser frem til den 18. marts, hvor vi skal afgive tilbud sammen med vores dygtige samarbejdspartnere BBP Arkitekter og Moe.

Menu