Peter Adamsen gør det komplekse helt enkelt!

Mød vores afdelingsleder Peter Adamsen. En mand der lever målrettet efter KISS princippet
(Keep it simple Stupid). For som han siger:

” At holde ting, systemer og processer så enkle som muligt, sikrer altid en effektiv proces, et godt overblik og en god beslutningsproces.”

Peter er kendt for sit holistiske overblik og respekt for fælleskabet. Han sætter en ære i at lave gode og sunde projekter, hvor kvalitet, pris og tidsplan går op i en højere enhed.
Takket være hans erfaringer fra alle sider af skrivebordet, så er han en mester til at bygge bro mellem involverede parter og får processerne til at køre smidigt. Hans mål er selvfølgelig simpelt: At højne kvaliteten og minimere risiko for fejl og forsinkelser i alle byggeriets faser.

Peters vision passer perfekt til Jönsson og vores koncern, hvor man, ifølge ham selv, finder nogle af branchens mest visionære personligheder! Den lader vi lige stå lidt …

Menu