Flere ordrer og prækvalifikationer på renoveringer

Fokus på renoveringer og ombygninger har alene i april måned indkasseret hele tre prækvalifikationer på større renoveringsprojekter på Sjælland.

Hos Jönsson A/S har vi flere større igangværende ombygnings- og renoveringsprojekter indenfor erhvervsbyggeri under udførelse og vi regner lige nu på flere almene boligrenoveringer.

Tre prækvalifikationer i indeværende måned
Boligselskabet AKB, København Ved Milestedet c/o KAB er bygherre på to renoveringsprojekter af boliger ved Milestedet i Rødovre, hvor Norconsult A/S er udpeget som rådgiver på to byggesager.

Vi er netop blevet prækvalificeret til de to renoveringsprojekter med i alt 456 boliger, fordelt på to højhuse med henholdsvis 12 og 16 etager der har 96 og 192 lejligheder. Dertil kommer to lavblokke med tre etager med i alt 63 lejligheder og fire lavblokke i tre etager med i alt 105 lejligheder. De to storentrepriser omhandler renovering af køkken og installationer i 456 boliger i alt. Jönsson deltager i bygningsentrepriserne på begge projekter.

I Holbæk helhedsrenoverer Byggeforeningen af 1933 i totalentreprise almene boliger i afd. 1, Labæk og Borchsvej. Også her er vi nu blevet prækvalificeret i team med Kullegaard Arkitekter og Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS. Bebyggelserne er nedslidte og ikke tidssvarende og skal renoveres pga. kuldebroer på grund af manglende isolering, dårligt indeklima, skimmelsvamp, utætheder og vandskader, nedslidte installationer (vvs, el) og skader på kloakken.

I Labæk skal facader isoleres med ny skalmur og isolering. Der skal skiftes tag og etableres nye altaner og elevator. Desuden skal der etableres ny svalegang, fundament samt nyt indgangsparti og rampe ved indgang. På Borchsvej bliver tagrummet efterisoleret, ligesom facader efterisoleres med ny skalmur. I kælderen fugtisoleres og der etableres dræn. Desuden får beboerne ny elevator.

I begge afdelinger skal der udskiftes vinduer og døre, og etableres nye køkkener og bad. Vand-, varme-, afløbs- og elinstallationer udskiftes og ventilationsanlægget skal balanceres. Endelig bliver kloaksystemet renoveret og boboelsens udearealer opgraderes.

Vi glæder os til at aflevere tilbud på alle tre renoveringsentrepriser midt i maj.

Menu