Jönsson team vinder energivenlig skøjtehal i Gladsaxe

Det bliver os, der sammen med BBP Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører, skal opføre Gladsaxes nye energivenlige skøjtehal. Sammen har vores team kreeret det vindende tilbud, der bl.a.  byder på en tilskuerbalkon rundt om isen og teknisk solide bæredygtige løsninger, så hallen kan bidrage til Gladsaxes grønne omstilling. 

Den 29. september valgte Gladsaxe Byråd Jönsson A/S som vinder af udbudskonkurrencen på byens nye skøjtehal. Et samlet bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget, stadsarkitekten, Ejendomscenteret og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Gladsaxe Skøjteløberforening og Gladsaxe Ishockey – pegede alle på vores team.

”Jönssons tilbud fremhæver sig særligt ved at tilbyde fine bæredygtighedstiltag. De tekniske installationer er af god, robust kvalitet, og de er integreret på en måde, så de ikke skæmmer bygningen. Og der er valgt holdbare materialer, som giver en god totaløkonomi”. Sådan citeres Katrine Skov, formanden for Kultur- Fritids-, og Idrætsudvalget, i Gladsaxebladet i forbindelse med valget af Jönsson som totalentreprenør på byggeriet.

Udbudt i omvendt licitation
Projektet blev udbudt som totalentreprise i omvendt licitation, hvilket betyder, at tilbudsgiverne konkurrerede på leverancens omfang og kvalitet indenfor én på forhånd fastlagt pris.

Som den eneste blandt fire tilbudsgivere havde vi, BBP Arkitekter og Moe i vores forslag indarbejdet en balkon rundt om isen, der kan anvendes til stående tilskuere og opvarmning for idrætsudøvere. Det viste sig at være en idé, der blev taget godt imod. 

Arkitektonisk fine planløsninger

I tilbagemeldingen på vores tilbud er flere arkitektoniske løsninger fremhævet. Det gælder f.eks. indarbejdning af balkonløsningen, som bidrager til den samlede oplevelse af stemningen i hallen. Løsningen roses også for et godt bredt udkigsareal mellem lounge og hallen, klublokalets udsigt ud over fodboldbanerne, udskænkningszoner og en trappe mellem stue og første sal, der funktionelt er ført videre som teknisk adgang til taget. Arkitektonisk roses placering af isbanen mod øst, åbninger mod tre verdenshjørner, der giver et godt udsyn og samspil med omgivelserne. Endelig fremhæves den samlede bygningsform med vandret underopdeling af facaden, der giver bygningen et stærkt arkitektonisk udtryk med afrundede former, der refererer til isbanens form. 

”Gladsaxe får et moderne skøjtemiljø i en miljørigtig bygning, med lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger. Det har været en spændende opgave at skabe bæredygtige løsninger samtidig med at tænke ud af boksen og få både bygningens funktion og arkitektur til at gå op i en højere enhed. Det er lykkedes rigtig godt – takket være et tæt samarbejde med vores partnere i projektet”, fortæller vores CEO, Thomas Normann. 

Den energivenlige skøjtehal erstatter Gladsaxes gamle nedslidte og energitunge skøjtehal og vil således bidrage til den grønne omstilling i Gladsaxe kommune. Den gamle hal vil blive genbrugt til fritidsaktiviteter, som hverken kræver nedkøling eller opvarmning, så flere borgere får mulighed for at bevæge sig.

Menu