Underskrevet! Fase to på bevaringsværdig skole i Roskilde

Gråbrødre Skole i Roskilde bymidte skal transformeres til moderne boliger. Vi har nu underskrevet totalentreprisens fase to: ombygning af skolebygning til 34 lejeboliger.

Den bevaringsværdige Gråbrødre Skole fra 1930 i Roskilde Bymidte skal transformeres til i alt 47 lejeboliger på mellem 60 og 110 kvadratmeter.

Efter en veloverstået fase 1 igangsættes nu totalentreprisens fase to. Fase 1 omfattede totalrådgivning frem til og med udbudsprojekt, etablering af byggeplads, nedrivning/stribning af lette bygningsdele og installationer i den eksisterende bygning, fjernelse af beplantning på terræn samt nedrivning af toiletbygning, parkeringsoverdækning og bunkers på terræn.

Totalentreprisens anden fase, der med underskriften nu er skudt igang, omfatter ombygning af eksisterende skolebygning ”Gråbrødre Skole” med et samlet bygningsareal på 4.125 m2 inklusive kælder samt opførelse af en ny bygning med et samlet bygningsareal på 1.450 m2 inklusive kælder. Den eksisterende bygning ombygges til 34 boliger, mens der etableres 13 boliger i den nye bygning.

”Transformationen fra gammel skole til moderne boliger kræver 100% fokus på bygbarheden, fordi problematikker melder sig undervejs, når der ikke bygges op fra nyt. Vi har været med helt fra start og befinder os rigtig godt i rollen som rådgivende entreprenør, hvor vi trækker på vores solide erfaringer fra andre totalrenoveringer”, siger vores direktør Thomas Normann i forbindelse med underskriften på fase to.

Udviklingen af Gråbrødre Skole til Gråbrødre Hus er en del af den overordnede vision for Roskilde bymidte, hvor boliger, butikker og arbejdspladser skal ligge side om side med kulturelle og offentlige tilbud. Gråbrødre skole ligger blot 400 meter fra Roskilde domkirke, tæt på Roskilde station.

Menu