Arkæologiske fund på Gråbrødre skole

Under vores renovering af Gråbrødre skole i Roskilde er vi stødt på uventede arkæologiske fund. Vores egenproduktion graver derfor nu ikke blot for bygherre, men også for arkæologer, der gennemgår stedet minutiøst for arkæologiske fund fra Roskildes oprindelse i 1000-tallet.

Der er på projektet gravet et pumpehul i byggefeltets vestside midtfor og et pumpehul i det nordøstlige hjørne af byggefeltet. Her har man uventet fundet en meget stor sten og lag, der ligner gulvlag fra en bygning i ca. 3 meters dybde under terræn.

Jesper Langkilde, Museumsinspektør og arkæolog hos Forskning og Kulturarv, fortæller:

Lagene indeholdt store mængder affald i form af knogler, trækul, brændt lerklining fra enten husvæg eller ovn, en kam af ben, en stylus (et skriveredskab fra middelalderen) samt en større mængde keramikskår, alle med foreløbig datering til 1200-tallet. Vores forventning var, at hele den nordlige halvdel af byggefeltet skulle være en tidligere vandfyldt lavning i terrænet, hvor bunden ligger ca. 6 m under terræn. Derfor var der kun begrænset behov for arkæologisk undersøgelse. Men fundene i pumpehullet i det nordøstlige hjørne viser imidlertid, at der kan være anlæg og lag fra middelalderen i et foreløbigt uafgrænset område i den nordøstlige del af byggefeltet. I den sydlige del har vi fundet mere stenbelægning, som kan være en vej, gårdsplads eller lignende til at færdes på, som også foreløbig dateres til 1200-tallet. Under dette ligger ældre lag, som i princippet kan gå helt tilbage til 1000-tallet, hvor Roskilde opstod.

Jönssons projektleder Morten Oldorf, der skal transformere den gamle skole til moderne lejeboliger, lader sig ikke slå ud af de arkæologiske fund. ”Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde den overordnede tidsplan, trods de uventede arkæologiske fund”, siger han.

Ifølge tidsplanen skulle de arkæologiske aktiviteter oprindeligt være afsluttet i uge 21. Indtil omfanget af fundene er afklaret, holder alle vejret, mens arkæologerne i samarbejde med Jönssons egenproduktion graver forsigtigt videre!

Fakta om projektet
Totalentreprisen omfatter ombygning af eksisterende skolebygning ”Gråbrødre Skole” med et samlet bygningsareal på 4.125 m2 inklusive kælder samt opførelse af en ny bygning med et samlet bygningsareal på 1.450 m2 inklusive kælder. Den eksisterende bygning ombygges til 34 boliger, mens der etableres 13 boliger i den nye bygning.

Menu