Omfattende transformation af TV-Byen skrider frem

TV- Byen – Det omfattende byudviklingsprojekt, der vil tilføre København moderne studieboliger og mindre lejligheder til unge, indeholder både renovering, nedrivning og nybyg. Projektet opføres i to etaper. Her en up date fra byggepladsen, hvor den historiske bygning på Gyngemose Parkvej 80 er under transformation:

Etape 1: Renoveringsopgaven

Opbygningen af den nye bygningskrop er i fuld gang og lukningen af facaderne med nye partier, både de nye og de eksisterende facader, pågår. Arkitektonisk ønsker man harmoni mellem nyt og gammelt – det opnås ved et samlet gennemgående udtryk i de nye vinduer, døre og facader. Inde i bygningen er badekabinerne opstillet og den tekniske installation går planmæssigt.

Etape 2: Nybyg

Her har vi afsluttet etableringen af nye sokkelliner, som indrammer de nye gårdrum.
I gårdrummene er der udlagt ny membran og opbygningen med faldbeton er i fuld gang.
Vi holder et højt aktivitetsniveau, for nuværende arbejder skal afsluttes og være klar til montageopstart af det nye hus – allerede efter sommerferien!

Ingen resultater fundet.

Menu