Tilbudsleder med kontakt til virkeligheden

Mød vores tilbudsleder Lars Boe Hauggaard-Nielsen med mange års erfaring som tilbudsleder i større entreprenørvirksomheder – fra Skanska og MTH til Pihl & Søn.

Efter nogle år på byggeplads har Lars glædet sig til at komme tilbage til tilbudsarbejdet, nu hos Jönsson A/S.

Lars har overvejende tidligere regnet tilbudssager i totalentreprise, men har også flere gange været tilknyttet sager i udførelsesfasen og været på byggepladserne.

Selv siger Lars Boe om sin styrke som tilbudsleder:

Jeg vil gerne påvirke byggeprocessen, så bygningerne bliver så optimale som muligt. Jeg kender de udfordringer som findes i det virkelige liv, fordi jeg har været med ved entrering af underentreprenører og regnet ændringsarbejder.

At komme ind på et tidligt tidspunkt i projektet giver Lars størst mulighed for at få den nødvendige indflydelse til at optimere byggeriet. Lars kan lide at være en del af et team, der samarbejder på tværs af underentreprenører, bygherre og rådgivere. For at få alle glade ud af projektet, kræves en god byggeproces, hvor alle parter føler sig tilgodeset og økonomien passer og er afstemt.

Når Lars ikke regner tilbud hos Jönsson, bruger han tid med familien, spiller golf, kører mountainbike eller hører musik. Det giver god afveksling til en travl hverdag, hvor han i sandhed udøver kompromisernes kunst.

Menu