Renovering af Smørum Konfirmandhus

Fra tagbelægning og isolering til nye vinduer, tagrender og et helt nyt indgangsparti.

Jönsson A/S gav Smørum Konfirmandhus en overhaling med renoveringsarbejde, der bragte huset op i et nyt årti.

Tidsrammen var sat til 3 måneder – på den tid skulle Jönsson udskifte tagbelægning og isolering af det eksisterende tag. De højtsiddende vinduer skulle udskiftes, tagrender og nedløb skulle fornys, og så skulle huset have et nyt indgangsparti og en udvendig ståltrappe.

Der skulle ikke meget til at gøre den store forskel i Smørum. For lidt gør også godt – især når det udføres med præcision og respekt for husets oprindelige arkitektoniske udtryk. Sørensens tegnestue Aps havde tænkt tankerne og Jönsson udførte opgaven i totalentreprise med fokus på husets oprindelige udtryk.

Med renoveringsarbejderne bragte Jönsson Smørum konfirmandhus ind i et nyt årti. Selvom der ikke var tale om noget stort byggeri, er konfirmandhus et glimrende eksempel på, hvad renoveringer kan, både funktionelt og arkitektonisk.

Menu