2022 blev et rekordår hos Jönsson Entreprise

Flere offentlige bygherrer, byudviklingsprojekter og et strategisk fokus på større renoveringsprojekter har givet Jönsson medvind. Jönsson kan nu se tilbage på 2022 som sit bedste år.

Med en omsætning på 622 mio. kr. og et resultat før skat på 20 mio kr. kan Jönsson Entreprise A/S se tilbage på 2022 som det bedste år i virksomhedens historie med nuværende ejerstruktur. Opskriften har været en strategisk satsning på en bredere projektportefølje, hvor offentlige bygherrer, større renoveringsprojekter og erhvervsbyggeri har fået mere plads og har erstattet en stor del af de ejerlejligheder og rækkehuse, der tidligere udgjorde hele 50% af entreprenørens projektportefølje.

I dag fylder ejerlejligheder og rækkehuse ca. 25%, mens erhvervsbyggeri er vokset til 40% hos Jönsson, som også har bevæget sig op i superligaen for større renoveringer.

”Vi har arbejdet strategisk med vores projektportefølje, så vi dækker bredt med et projektmix, der gør os stærkere på et bredere kompetencefelt. Det har især boostet vores erhvervsbyggeri og indkasseret flere store renoveringssager, der byggeteknisk har bragt os op i superligaen for større totalrenoveringer i og omkring København”, lyder det fra Thomas Normann, CEO i Jönsson Entreprise.

Skiftet fra private til flere offentlige bygherrer, der bygger almene boliger i hovedstadsområdet, er en del af forklaringen på, at det boligbyggeri, der stadig er tilbage i Jönssons projekt portefølje fylder tilpas meget i det samlede projektmix. Indenfor erhvervsbyggeri har bl.a. opførelsen af Cargohal i Kastrup og kontorfaciliteter til Scan Global Logistics sat to streger under Jönssons stærke byggestyring og evne til effektiv opførelse af erhvervsbyggeri med fokus på at undgå materialespild. Men vigtigst af alt har Jönsson med flere DGNB certificerede projekter i sin portefølje vist sin evne til at efterleve stigende dokumentationskrav og projektering af bæredygtigt byggeri.

Forventninger til 2023

På direktionskontoret kan vores CEO i Jönsson, Thomas Normann, glæde sig over mange spændende og meget forskellige byggesager i 2023. Han forventer at både omsætning og resultat i år vil ligge på samme niveau som 2022. Jönsson har i året der gik bidraget til flere spændende byudviklingsprojekter og håber på lignende opgaver i 2023. Man forventer dog den primære vækst i 2023 vil ligge indenfor erhvervsbyggeri og totalrenoveringer.

Nøgletal, Jönsson Resultatopgørelse, 2022

2022 (tusinde kroner) 2021 (tusinde kroner) 2020 (tusinde kroner)
Bruttoresultat 71.717 47.021 53.887
Årets resultat før skat 20.136 853 8.963
Årets resultat efter skat 15.499 573 6.838
Soliditetsgrad 22,5 % 29,0 % 26,2%
Egenkapital 56.684 41.185 40.612
Medarbejdere, total  67 62 63

 

Menu