Ordentlighed er Jacobs røde tråd

Planlægning. Proces og Faglighed.

Jacob Skelbæk-Bundesen ved det kan lade sig gøre – men også hvor tit det modsatte gør sig gældende!

Da Jacob takkede ja til jobbet som projektchef, nu i stillingen som Afdelingschef, i Jönsson bød han derfor ind på ordentlighed som kerneværdi – og et stærkt hold. Fagligt såvel som menneskeligt lever han efter princippet, at dem du sidder overfor i dag, sidder du ved siden af i morgen. Derfor skal man tale pænt sammen og behandle hinanden med respekt.

Ordentlighed har altid været Jacobs røde tråd. Det han er kendt for, og som han praktiserer, når han i fællesskab med sine kollegaer, gør vision til realitet i tæt dialog med alle interessenter. Byggeri til aftalt tid, kvalitet og økonomi er en selvfølge – måden han kommer derhen, er mere interessant. Her er bygbarhed, planlægning og økonomistyring vigtige nøgleord.

Afhængigheder influerer på projektøkonomien. Det er de praktiske sammenhænge, der påvirker byggeprocessen, og derfor skal der være en rød tråd i projektet fra start, som man ikke afviger fra. Det skal være sjovt at gå på arbejde. Det bliver det kun, hvis der er orden i penalhuset og styr på processerne”.

Proper Planning Prevents Poor Performance er Jacobs kæphest. Han har gennem 24 år i byggebranchen siddet på alle sider af bordet og hans store styrke er derfor hans indgående kendskab til byggeriets interessenter og faser. Hans 360 graders skarpe overblik præger hans projekter. Bygbarhed, planlægning og økonomistyring er omdrejningspunktet i hans hverdag. Han bruger dialogen som god og konstruktiv forventningsafstemning og løbende opfølgninger gennem projektet. For ikke alle udfordringer er lige vigtige. De skal derfor kategoriseres og behandles i den helt rigtige rækkefølge.

Når Jacob ikke bygger, møder du ham måske med høj puls på en mountainbike gennem skoven, på hans båd, eller måske i træningscenteret.

Menu