Logistikcenter i Kastrup opnår LEED Platin certificering

Det er med stolthed, og nu på skrift, at vi kan fortælle, projektet på Kystvejen i Kastrup, har modtaget sit certifikat på LEED Platin. Dermed er Jönssons første LEED projekt officielt afsluttet.

Ambitionen var fra start at opnå minimum GULD certificering men med ønske om Platin. Tiltag for opnåelse af Platin indebærer blandt andet omfattende en commissionings proces på de tekniske installationer og klimaskærmen, LCA-optimeringer af bygningen med fokus på EPD’er og udvælgelse af materialer med lav afgasning og stor andel af genbrugsmateriale. Der er ligeledes udformet en bygningssimuleringen af hele bygningen på rumniveau, som dokumenterer en energibesparelse på 63,5 % i energiomkostning og 71,16 % besparelse i drivhusgasemissioner i forhold til ASHRAE 90.1-2016.

Jönsson vil i forbindelse med certificeringen gerne takke alle involverede for det gode samarbejde: Bygherre AEW, Krifcon v/Fleming J. Kristensen, KHR v/ Anders Rieber og Peter Nielsen, AFRY v/Piotr Pawel Podhajny og Klaus Nielsen AS v/Jacob Andersen og Lisbeth Andersen.

Hvad er LEED?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en internationalt anerkendt miljøcertificeringsordning indenfor byggeriet.

Certificeringen kræver en uafhængig tredjepartsverificering af, hvorvidt byggeriet er opført og designet på en miljøvenlig måde. Ordningen er udviklet af det amerikanske Green Building Council (USGBC), men er velkendt og hyppigt anvendt over hele verden.

Hvad vil det sige, at et byggeri er LEED-certificeret?

En LEED-vurdering fokuserer primært på byggeriets miljømæssige indvirkning og tager i mindre grad højde for de sociale aspekter af bæredygtighed.

LEED-ordningen består af forskellige klassificerings-systemer: Building Design and Construction (BD+C), Interior Design and Construction (ID+C), Operations and Maintenance (O+M), Neighbourhood Development (ND) og Homes (H).

LEED er så fleksibel, at certificeringen omfatter alle typer bygninger. Ordningen dækker hele bygningens livscyklus – fra design og byggeproces, til drift og vedligeholdelse, lejerindretning og omfattende renovering. Med LEED til udvikling af byområder kan fordelene ikke blot anvendes på byggeriets fodaftryk, men på hele det byområde, byggeriet ligger i.

Læs mere om det LEED-certificerede byggeri her: Logistikcenter Kastrup

Menu