Total transformation med tidspres

Total transformation med tidspres

Jönsson a/s har stået for byggeledelsen i arbejdet med at totalrenovere en af B&Ws tidligere støberihaller og omdanne den til Nettobutik og ungdomsboliger.

Teglholmen i København er under total transformation. Området, der tidligere husede tung industri, bliver i disse år omdannet til moderne byområde med funktionelle boliger.

Det areal, der i mange år dannede rammen om skibsværftet B&W, er ingen undtagelse. En af de tidligere støberihaller rummer i dag 225 moderne ungdomsboliger og en større dagligvarebutik, og det arbejde har Jönsson a/s været grundigt involveret i.

Indledningsvis blev al den rå industri skrabet af bygningen, så kun de bærende konstruktioner og råhuset stod tilbage. Jönsson varetog i egenproduktion sandblæsning af betonen, stod for kloakeringen og indsatte desuden et helt nyt dæk i stueetagen, der tidligere var mere end syv meter i højden.

Tricket er tidsplanen
Det store arbejde blev takket være Jönssons erfaring med skarp styring af komplekse byggeprocesser gennemført på blot ti måneder.

– Vi arbejder vel med 12-13 faggrupper i sådan en proces. Vejen til succes er at få alle underleverandører til at løbe i samme retning. Informationerne skal være overskuelige og nå helt ud til sidste mand i kæden, siger direktør hos Jönsson, Thomas Normann.

Kernen i den opgave er klar kommunikation, og det er et af Jönssons vartegn. Uanset om det gælder dialogen med bygherre og rådgiver eller de ugentlige formandsmøder på pladsen, er målet det samme: at skabe en ramme, der sikrer overblik og så optimalt som muligt understøtter et gnidningsfrit samarbejde.

I Støberiet kom det i spil ved, at de knap 10.000 kvadratmeter blev inddelt i ti zoner med hver sin farvekode, som afspejlede tidsplanen. Hver enkelt af de 225 lejligheder var udstyret med en planche, så kravene til enhver tid var tydelige for alle involverede.

Boligerne og Nettobutikken blev taget i brug i 2015.

Projektinformation

Totalentreprenør Jönsson A/S

Bygherre Teglholm Park P/S

Arkitekt DesignGroup Architects A/S

Ingeniør Hansen, Carlsen & Frølund A/S

Størrelse 9.581 m2 boliger og Nettobutik

Entreprisesum 91,5 mio. kr.

Udførelsesperiode 2014 - 2015

Kontaktperson

Menu