Brønsholm Enge: 136 DGNB-guld rækkehuse i Fredensborg

Jönsson A/S er valgt som totalentreprenør til at opføre 136 DGNB-guld certificerede rækkehuse i Brønsholm Enge i Fredensborg. Projektet forventes indflytningsklart i ultimo 2023.

Jönsson skal byggemodne arealet og opføre de attraktive boliger i tre etaper. Boligerne udgør i alt 16.630 m2.

Visionen for bebyggelsen Kongeengen, hvor de bæredygtige boliger skal ligge, er at tilbyde attraktive og moderne boliger i høj kvalitet til en bred målgruppe. Derfor er Thomas Normann, CEO i Jönsson A/S heller ikke overrasket over, at projektet DGNB certificeres.

” Vi befinder os i et paradigmeskifte, hvor bæredygtighed ved opførelse af boliger bliver mere og mere almindeligt både i og uden for hovedstadsområdet. Dette projekt er på alle måder et godt eksempel på at bæredygtigt rækkehusbyggeri, ikke længere kun er noget, der bygges i og omkring hovedstaden”.

Rækkehusene i Fredensborg bliver bygget med en mindste grundstørrelse på 160m2. Kongeengen ligger i kanten af by og land og tæt på marker og natur. Boligområdet ligger i et let kuperet terræn i nærheden af eng og sø. Som en del af byggeriet vil der blive bygget til de i forvejen etablerede støjvolde rundt om Kongeengen. Dette for at skærme for støjgener fra kongevejen på den ene side og motorvejen på den anden side.

Investeringsselskabet Artha og Falk-Rønne & Kierkegaard er bygherre på projektet, det er ligeledes udviklet af Falk-Rønne & Kirkegaard.

Projektinformation

Totalentreprenør Jönsson A/S

Bygherre Artha og Falk-Rønne & Kierkegaard

Arkitekt Sweco

Ingeniør Dines Jørgensen & Co A/S

Størrelse 136 rækkehuse, 16.630 m2

Kontaktperson

Menu