DGNB-guld Kirkebjerg børnehus i to etager

Arkitektonisk gennemtænkt daginstitution i Brøndby

En ny daginstitution ser snart dagens lys i Brøndby. Her opfører Jönsson en arkitektonisk gennemtænkt daginstitution i robuste og naturlige materialer med et grundareal på ca. 7500 m2.

Bygningernes facader spiller en vigtig rolle i bygningens arkitektur, der også er kendetegnet af store glaspartier, der lukker dagslyset ind.  Mens facaden mod gaden er muret, vil facaden mod legepladsen være af træ og have et mere transparent og åbent udtryk. Den murede facade mod gaden vil således danne modspil til et blødere indre med træfacader og store glaspartier, der arkitektonisk åbner bygningen op mod legepladsen og skaber god forbindelse mellem ude og inde. Bygningen opføres i røde genbrugstegl med mønstermurværk og farveskift i mørtel, der vil fremstå som ”udvalgte felter i de murede facader”.

Indretning der motiverer til bevægelse og fællesskab

Institutionen rummer mange spændende gennemtænkte løsninger, der appellerer til bevægelse og fællesskab på tværs af børnegrupper. F.eks. inkluderer faciliteterne en lille tagterrasse på 1.sal, gangarealer der motiverer til motorik og bevægelse, mens trygge grupperum åbner op mod et fælles torv. I værkstedsrummet kan børnene udfolde deres kreativitet. De kan også klatre i net mellem etagerne, udforske klatrereolen, eller de kan mødes i bygningens fælles multisal. Arkitektonisk leger byggeriet med grænsen mellem inde og ude – mens uderummet byder på varieret legeplads, bygget til bevægelse og udvikling af børnenes kropforståelse.

Projektinformation

Totalentreprenør Jönsson A/S

Bygherre Brøndby Kommune

Arkitekt Dall & Lindhardtsen Arkitekter

Rådgiver JJW Arkitekter

Landskabsarkitekt UrbanLab Nordic Landskabsarkitekter

Ingeniør Aksel V. Jensen Rådgivende Ingeniører

Størrelse Grundareal på ca. 7500 m2

Kontaktperson

Menu