Energivenlig skøjtehal

Tilskuerbalkon og teknisk solide løsninger til et lavere energiforbrug.

Jönsson Entreprise opfører i samarbejde med BBP Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører Gladsaxes nye energivenlige skøjtehal. Det stærke team har kreeret det vindende tilbud, der bl.a. byder på en tilskuerbalkon rundt om isen og teknisk solide energivenlige løsninger, så hallen kan bidrage til Gladsaxes grønne omstilling.

Et samlet bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget, stadsarkitekten, Ejendomscenteret og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Gladsaxe Skøjteløberforening og Gladsaxe Ishockey – pegede alle på Jönsson A/S som bedste bud på opgaven.

– Jönssons tilbud fremhæver sig særligt ved at tilbyde fine bæredygtighedstiltag. De tekniske installationer er af god, robust kvalitet, og de er integreret på en måde, så de ikke skæmmer bygningen. Der er valgt holdbare materialer, som giver en god totaløkonomi.

Ordene kom fra Katrine Skov, formanden for Kultur- Fritids-, og Idrætsudvalget, der blev citeret i Gladsaxebladet, i forbindelse med valget af Jönsson som totalentreprenør på byggeriet.

Udbudt i omvendt licitation
Projektet blev udbudt som totalentreprise i omvendt licitation, hvilket betyder, at tilbudsgiverne konkurrerede på leverancens omfang og kvalitet indenfor én på forhånd fastlagt pris.

Som den eneste blandt fire tilbudsgivere havde Jönsson, BBP Arkitekter og Moe i deres forslag indarbejdet en balkon rundt om isen, der kan anvendes til stående tilskuere og opvarmning for idrætsudøvere. Det viste sig at være en idé, der blev taget godt imod.

  • Gladsaxe får et moderne skøjtemiljø i en miljørigtig bygning, med lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger.Det har været en spændende opgave at skabe løsningerne samtidig med at tænke ud af boksen og få både bygningens funktion og arkitektur til at gå op i en højere enhed. Det er lykkedes rigtig godt – takket være et tæt samarbejde med vores partnere i projektet, fortæller Thomas Normann, CEO i Jönsson A/S.

Den energivenlige skøjtehal erstatter Gladsaxes gamle nedslidte og energitunge skøjtehal og

vil således bidrage til den grønne omstilling i Gladsaxe kommune. Den gamle hal vil blive genbrugt til fritidsaktiviteter, som hverken kræver nedkøling eller opvarmning, så flere borgere får mulighed for at bevæge sig.

Projektinformation

Totalentreprenør Jönsson A/S

Bygherre Gladsaxe Kommune

Arkitekt BBP Arkitekter

Ingeniør MOE Rådgivende Ingeniører

Udførelsesperiode 2022-2023

Kontaktperson

Menu