Jönsson opfører frodigt P hus i Nordhavn

6 etager med strategisk facadekonstruktion til fuld beplantning

”Et nyt P-hus i seks forskudte planer med erhvervslokale og grøn facade – skabt af frodig beplantning.”
Sådan lød opgaven i korte træk da Jönsson i totalentreprise fik til opgave at opføre nyt P Hus i Nordhavn for By & Havn. Visionen er bykvarterer med grønt karaktertræk og den røde tråd er funktionelt, markant byggeri, der giver både med- og modspil til omkringliggende bygninger og byrum. P huset skal derfor med sit frodige udtryk bidrage positivt til bylivet og de nære omgivelsers grønne identitet.

Bygningens grønne udtryk skal skabes med en gennemtænkt facadekonstruktion med 39 strategisk placerede plantekummer, espalier og rustfri wirer til beplantning. Der er integreret vandingssystem i konstruktionen og beplantningen på facaden kommer til at dække hele bygningen i både bredde og højde. Den vil med sin vækst fuldende sit frodige udtryk indenfor en periode på 8 år.

P huset, der ligger ved ankomst til Århusgade kvarteret, bygges som split-level med ca. 20 parkeringspladser pr. halve etage og dobbeltrettede kørebaner. I P husets stueetage etableres der erhvervslokale til cafe, butik eller kontor. Der vil i bygningen udover parkeringsareal, ramper og kørebane også blive plads til cykelparkering, teknikrum, trappe/elevator tårn og affaldsrum.

Byggeriet forventes påbegyndt til november 2022.

Projektinformation

Totalentreprenør Jönsson A/S

Bygherre By & Havn

Arkitekt LINK Arkitektur

Rådgiver ART-TEK, Gert Carstensen og GEO

Størrelse 231 alm. p-pladser, 4 HC-pladser samt 3 HC-buspladser

Udførelsesperiode 2022-2023

Kontaktperson

Menu