Salamanderhusene i NÆRHEDEN

Salamanderhusene i NÆRHEDEN går til Jönsson

Totalentreprisen af Salamanderhusene i Hedehusenes højtprofilerede byudviklingskvarter NÆRHEDEN som Jönsson Entreprise A/S overtog i februar 2020 er nu færdiggjort i februar 2021. De 21 rækkehuse og 18 etageboliger blev overtaget efter entreprenøren B. Nygaard Sørensen, gik konkurs i februar 2020.

I konkurrence med to andre entreprenører vandt Jönsson Entreprise færdiggørelsen af 39 boliger på parcel 5.4 i det nye byudviklingsområde NÆRHEDEN. Kontrakten på de i alt 4.231 m2 blev underskrevet i februar 2020 og Jönsson kunne glæde sig til at fortsætte opførelsen i totalentreprise.

”Vi har rigtig god erfaring og fine referencer indenfor denne type boligprojekter. Projektet vi overtager, er ca. 20% færdigt, og vi går nu på med krum hals og et godt overblik for at samle alle tråde og færdiggøre projektet, som det oprindelig er tænkt”, sagde Thomas Normann, direktør i Jönsson Entreprise A/S i forbindelse med underskrivelsen af kontrakten.

Parcel 5.4, hvor Salamanderhusene bygges, hører til stationskvarteret. Der opføres 21 rækkehuse og 19 etageboliger længst mod nord på parcellen. Bebyggelsen ligger i et område, hvor nærhed mellem mennesker og natur er sat i fokus, bl.a. med fælles køkkenhave og etablerede vandhuller, der skaber et grønt miljø til både mennesker og dyr.

Projektet blev færdiggjort i februar 202, hvor Jönsson leverede et stort set mangelfrit projekt. Med blot én mangel pr. bolig i gennemsnit over de 39 boliger, er Jönsson godt tilfredse med resultatet af projektet.

Projektinformation

Totalentreprenør Jönsson A/S

Bygherre P/S Salamanderhusene

Arkitekt KHR Architecture A/S

Ingeniør Holmsgaard Ingeniører

Størrelse 21 rækkehuse og 18 etageboliger, 4.231 m2

Udførelsesperiode 09.03.2020 – 01.03.2021

Kontaktperson

Menu